Smittevask - PAT Vaskehjelp - Smitterenhold - Lokal Vaskebyrå

Smittevask

Smittevask / Renhold

 

Bilde av person som holder munnbind - Smittevask fra PAT Vaskehjelp

 

 Smittevask – Viktig når det gjelder Smittevask

 

 1. Ta ansvar
 2. Beskytt deg selv tilstrekkelig
 3. Rengjør og desinfiser overflater hyppigere enn normalt

Viktige punkter

 

 • Rengjør gjerne daglig i smitteperioder.
 • Tøm søppel daglig. Rengjør avfallsbeholderen og spray på desinfeksjonsmiddel etter rengjøring.
 • Rengjør og tørk av alle flater som berøres hyppig som dører og dørhåndtak, arbeidsbenker, telefoner, mus og tastatur, touchskjermer, lysbrytere, stoler, toaletter, såpe- og tørkepapirdispensere, kjøkken osv.
 • Avtal med ansatte om å spraye på desinfeksjonsmidler på flater som blir hyppig berørt, før og etter lunsj eller etter kaffepauser etc.

Holder det å desinfisere?

 

For at desinfeksjonsmiddel skal virke best er det viktig at overflaten er ren. Fett og proteiner minsker effekten av desinfeksjonsmidler. Rengjør overflaten først med et egnet produkt og desinfiser etter rengjøring. Dette kan enkelt gjøres ved for eksempel å bruke to kluter. En med vaskemiddel og en til desinfeksjonsmiddel.

 

Metoder

 

 • Rengjør overflaten, forslag til vaskemidler får du lenger ned.
 • Begynn med flater som er minst skitne og avslutt med de som er mest skitne og utsatt for smitte.
 • Ved vask av gulv, gå gjerne over med engangsmopp før du vasker med vanlig mopp. Da minsker du risikoen for å få mopper som inneholder smittestoffer.
 • Etter rengjøring, desinfiser store overflater

 

På steder med mye berøring, vask over med Hånddesinfeksjon, desinfeksjonservietter, eller spray på desinfeksjonspray eller sprit på mer enn >70% og la det tørke inn.

 

 

Visste du:

IKKE bruk håndtørkere på offentlige toaletter!

Sett ut tørkepapir og steng av håndtørkerene under sykdomsutbrudd.
Håndtørkere er med på å spre smitte og kan øke bakteriene med opptil 200%!

 

 

Unngå kryssmitte

 

 • Pass på at du ikke tar med deg smitte fra ett rom til et annet.
 • Bruk gjerne fargekoder på kluter når du rengjør forskjellige overflater.
 • Bruk aldri samme klut i forskjellige rom.
 • Bytt klut ofte, gjerne hver gang du bytter overflate, f.eks når man går fra dørhåndtak til arbeidsbenk. Unngå å brette kluten, siden det kan øke smitterisikoen.
 • Bruk gjerne tørkepapir eller våtservietter som kan kastes istedenfor å bruke klut. Pass på å oppbevare brukt tørkepapir etc i tette beholdere, som plastposer o.l. for å hindre smittesredning.
 • Utfør håndhygiene når du er ferdig med å vaske et rom, bytt overtrekkssko og hansker.
 • Pass på at hansker, vernedresser, overtrekkssko, mopper osv håndteres på en slik måte at evt smitte ikke overføres til andre flater.
  Ikke la de skitne moppene eller klutene bli liggende på gulvet eller på overflater, legg de i tette beholdere eller poser. Engangsverneutstyr som hansker og overtrekkssko kastes i tette poser og knytes igjen.
 • Spray på eller tørk over med desinfeksjonsmidler på utstyr som moppestativ, vaskemidler, renholdsvogn etc etter endt arbeidsdag.
 • Husk å vaske kluter og mopper på 90°C og pass på at de er helt tørre før du tar de i bruk på nytt. Før vask kan du gjerne legge moppene og klutene i separate vannbad med klor før du vasker de. Pass på at kluter med forskjellige fargekoder ikke blandes sammen før vask.
 • Bytt fra tid til annen desinfeksjonsmiddel for å unngå resistens.
 • Gjør deg kjent med bruksanvisningen på produktene og følg anvisningen nøye.

 

Smittevask fra PAT Vaskehjelp